Footo Buk

karim

Footo Buk

Karme

"Yes" in Mossi

karim

"Yes" in Mossi

Ee', ee', ee' Ee'! Mama ee'! Ee', ee', ee' Ee'! Papa ee'! Ee', ee', ee' Ee'! Baba ee'! Ee', ee', ee'

25 Nwadisa Anu

karim

25 Nwadisa Anu

Zina ane Dabisir Afirika.

Niinga

karim

Niinga

Yu'Ur: niinga Niinga heloo. Ee', niinga. Niinga ayinne? Ee', niinga ayinne. Mossi Dictionary niinga

Tiing

karim

Tiing

Yu'Ur: tiing Tiing heloo. Ee', tiing. Niinga? Ayei. Tiing? Ee'. Mossi Dictionary tiing niinga

Bidibig

karim

Bidibig

Yu'Ur: bidibig Bidibig heloo. Ee', bidibig. Niinga? Ayei. Tiing? Ayei. Kompiuta? Ayei. Nintang la? A

Nyamfowa 3:18

karim

Nyamfowa 3:18

Bu'ol zua sum.

Kenken

karim

Kenken

Papa kenken. Mama kenken. Heloo ne kenken. Heloo ne kenken. Mama kenken. Papa kenken. Mossi Dictiona